BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán BTC

Hotline: 0913021779 (24/7)

Email ketoanbtc2018@gmail.com

__________________________________ 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ kế toán trọn gói: (Số liệu tính theo tháng)

Số lượng hóa đơn Lĩnh vực kinh doanh
Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng
Từ 01 đến 10 hóa đơn                 600,000                 800,000              1,200,000              1,200,000
Từ 11 đến 25 hóa đơn                 800,000              1,200,000              1,800,000              1,800,000
Từ 26 đến 50 hóa đơn              1,500,000              1,800,000              2,200,000              2,200,000
Trên 50 hóa đơn              1,700,000              2,000,000              2,500,000              2,500,000

___________________________________

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán: (Số liệu tính theo năm tài chính)

Số lượng hóa đơn Lĩnh vực kinh doanh
Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng
Từ 01 đến 10 hóa đơn              1,500,000              1,900,000              2,100,000              2,100,000
Từ 11 đến 25 hóa đơn              2,000,000              2,500,000              2,900,000              2,900,000
Từ 26 đến 50 hóa đơn              3,000,000              4,000,000              4,500,000              4,500,000
Trên 50 hóa đơn              4,000,000              4,500,000              5,200,000              5,200,000

___________________________________

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm: (Số liệu tính theo năm tài chính)

Số lượng hóa đơn Lĩnh vực kinh doanh
Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng
Từ 01 đến 10 hóa đơn              1,500,000              2,000,000              3,500,000              3,500,000
Từ 11 đến 25 hóa đơn              2,000,000              3,000,000              4,000,000              4,000,000
Từ 26 đến 50 hóa đơn              3,500,000              4,500,000              5,500,000              5,500,000
Trên 50 hóa đơn              6,000,000              7,500,000              8,200,000              8,200,000

_________________________________________________________________________

Doanh nghiệp bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán BTC

Hotline: 0913021779 (24/7)

Email ketoanbtc2018@gmail.com

 

Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin và hy vọng được hợp tác!

Chúng tôi sẽ báo giá hợp lý chi tiết cho doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế.

Tin Liên Quan