KIỂM TOÁN THEO YÊU CẦU

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán BTC

Hotline: 0913021779 (24/7)

Email ketoanbtc2018@gmail.com
_____________________________________

Dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu quản lý

Công ty của bạn đang có các yêu cầu sau

 • Kiểm toán cho mục đích bổ sung hồ sơ năng lục tham gia đấu thầu.
 • Bạn đang tìm kiếm 1 Công ty kiểm toán muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán với mức giá hợp lý nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ mong muốn.
 • Kiểm toán xì gà h.upmann vì mục đích, theo yêu cầu ngân hàng.
 • Bạn cần chuyên gia để phát hiện lỗi và/hoặc gian lận trong hệ thống kế toán và Theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp hoặc của đối tác của doanh nghiệp trong các giao dịch Sáp nhập & Mua lại.
 • Kiểm toán cho các yêu cầu đặc thù của công ty bạn.
 • Kiểm toán cho bổ sung ngành kinh doanh Bất động sản, những ngành yêu cầu vốn pháp định.
 • Kiểm toán phục vụ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bạn cần chuyên gia có thể đưa ra những quan điểm độc lập và sâu sắc về hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý doanh nghiệp, qua đó đề xuất những cải tiến hợp lý.
 • Bạn muốn đảm bảo rằng theo yêu cầu quản lý được nộp đúng thời hạn quy định của nhà nước và/hoặc công ty mẹ.
 • Bạn muốn có Báo cáo kiểm toán được trình bày theo các tiêu chuẩn quốc tế IFRS, US GAP…hoặc theo chuẩn của
 • Công ty mẹ ở nước ngoài.
 • Bạn muốn biết các rủi ro về thuế của doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán chúng tôi cung cấp

Chúng tôi luôn hiểu rõ phạm vi dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu của khách hàng, và cam kết cung cấp dịch vụ một cách kịp thời và hiệu quả, phù hợp khung thời gian mà khách hàng đề xuất. Dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu của chúng tôi bao gồm:

 • Kiểm toán theo yêu https://tungshop.com/xi-ga/xi-ga-h-upman/ cầu quản lý theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế.
 • Theo yêu cầu quản lý hợp nhất.
 • Theo yêu cầu quản lý cho mục đích hợp nhất của Tập đoàn.
 • Theo yêu cầu phía ngân hàng hoặc bên thứ ba.
 • Theo yêu cầu quản lý theo chuẩn mực quốc tế.
 • Soát xét cho mục đích đặc biệt.
 • Soát xét thông tin tài chính cho mục đích Sáp nhập & Mua lại.
 • Soát xét hoặc kiểm toán hệ thống quản lý nội bộ.
 • Soát xét theo thủ tục thỏa thuận trước.

_____________________________________________________________________________

Doanh nghiệp bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán BTC

Hotline: 0913021779 (24/7)

Email ketoanbtc2018@gmail.com

Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin và hy vọng được hợp tác!

Chúng tôi sẽ báo giá hợp lý chi tiết cho doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế.

 

Tin Liên Quan