Giới thiệu việc làm

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

By :adminraothue 1581 Views 08/11/2017
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán BTC Hotline: 0913021779 (24/7) Email : ketoanbtc2018@gmail.com __________________________________  Giới thiệu việc làm Chúng tôi cũng từng là những người như các bạn nên rất hiểu và đồng cảm: Kế toán mới ra trường xin việc thật khó, vì doanh nghiệp tuyển dụng luôn yêu cầu kinh nghiệm làm việcĐọc Thêm