Tin tức thuế

Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế

By :ketoanbtc 713 Views 21/11/2017
Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế ____________________________________ Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế về quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính đã quyết định sửa đổi, thay thế 2 thủ tụcĐọc Thêm

Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

By :ketoanbtc 588 Views 21/11/2017
Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Hướng dẫn về Chính sách thuế Thu nhập cá nhân ____________________________________ Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 187/CV-LNTH ngày 22/5/2017  của Công ty TNHH Lâm nghiệp Trầm Hương về hợp đồng khoán công việc trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệĐọc Thêm

Quy định về việc nộp mẫu 06/GTGT

By :ketoanbtc 550 Views 21/11/2017
Quy định về việc nộp mẫu 06/GTGT

Quy định về việc nộp mẫu 06/GTGT ____________________________________ Quy định về việc nộp mẫu 06/GTGT Ngày 13 /11/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5232/TCT-CS trả lời Cục Thuế Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát về việc nộp mẫu 06/GTGT, cụ thể: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1Đọc Thêm